вани парфюми барово оборудване компютърна поддръжка
Петък, 14 Декември 2018г.

BS Cert Consulting

BS Cert Consulting предоставя консултации по системи за управление съгласно международните стандарти, Здравословни и безопасни условия на труд и Пожарна и аварийна безопасност.

BS Cert Consulting предоставя консултации по системи за управление съгласно международните стандарти:

БДС EN ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството. Изисквания;

БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане;

BS  OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравето и безопасността при работа; Изисквания;

ISO 31000:2009 Системи за управление на риска. Изисквания;

– БДС ISO/IEC 27001:2013 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания;

– ISO/IEC 20000-1:2011 - Анализ на опасностите, контрол на критичните точки.

ПАБ – Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти.

ЗБУТ – Здравословни и безопасни условия на труд.

Последни новини


images/stories/articles.jpg
Петък, 25 Май 2018 12:14
Политика за защита на личните данни
  GDPR F – 01.02 Политика за защита на личните Още...
images/stories/articles.jpg
Петък, 01 Април 2016 17:36
Oбществено допитване
Проектът ISO/DIS 45001 "Системи за управление на Още...

Календар