вани парфюми барово оборудване компютърна поддръжка
Петък, 14 Декември 2018г.

Bulgaria Standard Certification

Повишаването на конкурентноспособността на българските компании не на последно място зависи и от въвеждането на все повече системи, както за управление, така и за сигурност.

BS Cert предлага на българските компании провеждане на сертификационни и контролни одити по международните стандарти от компетентни одитори, с продължителност и спазвайки процедура, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17021:2011, което гарантира:

  • въвеждането на ефикасно работеща система и
  • 100%-ов успех, при решение на компанията да представи внедрената система пред чуждестранен акредитиран сертификационен орган.

BS Cert извършва сертификация на системи за управление съгласно международните стандарти:

БДС EN ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството. Изисквания;

БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане;

BS OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания;

– ISO 31000:2009 – Системи за управление на риска. Изисквания;

БДС ISO/IEC 27001:2013 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания.

ISO/IEC 20000-1:2011 - Системи за управление на услугите. Изисквания.

За връзка с BS Cert

Bulgaria Standard Certification

Повишаването на конкурентноспособността на българските компании не на последно място зависи и от въвеждането на все повече системи, както за управление, така и за сигурност.

BS Cert предлага на българските компании провеждане на сертификационни и контролни одити по международните стандарти от компетентни одитори, с продължителност и спазвайки процедура, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17021:2011, което гарантира:

  • въвеждането на ефикасно работеща система и
  • 100%-ов успех, при решение на компанията да представи внедрената система пред чуждестранен акредитиран сертификационен орган.

Последни новини


images/stories/articles.jpg
Петък, 25 Май 2018 12:14
Политика за защита на личните данни
  GDPR F – 01.02 Политика за защита на личните Още...
images/stories/articles.jpg
Петък, 01 Април 2016 17:36
Oбществено допитване
Проектът ISO/DIS 45001 "Системи за управление на Още...

Календар