вани парфюми барово оборудване компютърна поддръжка
Петък, 14 Декември 2018г.

ISO 31000:2009

ISO 31000:2009 – Системи за управление на риска.

Изисквания Стандартът определя принципите и общите насоки за: идентификация на заплахите; идентификация на активите, към които могат да бъдат приложени те; създаване на методика за оценка на риска; оценка и преоценка на рисковете; третиране на риска; внедряване на механизмите за контрол на риска; управление на риска. Стандартът е приложим за извършване на горните действия при всички видове риск – бизнес риск, финансов, информационен, продуктов и други. Важен негов аспект е уеднаквяването на подходите към управлението на различните рискове и въвеждането им в единна система, през която се отчита и връзките между видовете рискове.

ОДИТОРИ:

1. проф. инж. Георги Стефанов - ВИЖ
1. инж. Елена Болчева - ВИЖ

 

За връзка с BS Cert

Последни новини


images/stories/articles.jpg
Петък, 25 Май 2018 12:14
Политика за защита на личните данни
  GDPR F – 01.02 Политика за защита на личните Още...
images/stories/articles.jpg
Петък, 01 Април 2016 17:36
Oбществено допитване
Проектът ISO/DIS 45001 "Системи за управление на Още...

Календар