вани парфюми барово оборудване компютърна поддръжка
Петък, 14 Декември 2018г.

ISO 27001

БДС ISO/IEC 27001:2013 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания;

Стандартът е един от малкото задължителни за внедряване и сертификация стандарти в България. Той е задължителен естествено само за държавната, териториалната и местната администрации, съдебната власт и за лицата осъществяващи публични функции и за организациите предоставящи обществени услуги. Такива са: лица осъществяващи публични функции – са нотариусите, частните съдебни изпълнители, държавните и общинските учебни заведения, държавните и общинските лечебни заведения и други лица и организации, чрез които държавата упражнява своите функции и на които това е възложено със закон; организации предоставящи обществени услуги, като образователни, здравни, водоснабдителни, канализационни, топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски или други подобни услуги, предоставени за задоволяване на обществени потребности, включително като търговска дейност, по повод на чието предоставяне могат да се извършват административни услуги. Задължителното внедряване и сертификация по този стандарт е обусловено от Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност, издадена на основание чл. 43, ал. 2 от Закона за електронното управление.

ОДИТОРИ:

1. проф. инж. Георги Стефанов - ВИЖ
1. инж. Елена Болчева - ВИЖ

 

За връзка с BS Cert

Последни новини


images/stories/articles.jpg
Петък, 25 Май 2018 12:14
Политика за защита на личните данни
  GDPR F – 01.02 Политика за защита на личните Още...
images/stories/articles.jpg
Петък, 01 Април 2016 17:36
Oбществено допитване
Проектът ISO/DIS 45001 "Системи за управление на Още...

Календар