вани парфюми барово оборудване компютърна поддръжка
Петък, 14 Декември 2018г.

ISO 9001

БДС EN ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството. Изисквания

Този международен стандарт определя изискванията за система за управление на качеството, когато една организация трябва да докаже своята способност постоянно да доставя продукт, съответстващ на изискванията на клиента и на изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган, и се стреми да увеличава удовлетвореността на своите клиенти чрез ефикасно прилагане на системата, включително процесите за непрекъснато подобряване на системата и осигуряването на съответствие с изискванията на клиента и на изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган.

БДС EN ISO 19011:2011 Указания за извършване на одит на системи за управление

ISO 19011:2011 дава указания за одит на системи за управление, включително принципите на одитиране, управлението на програма за одит и извършване на одити на системи за управление, както и указания за оценяване на компетентността на лица, участващи в процеса на одит, включително лицето управляващо програмата за одит, одиторите и екипи за одит. ISO 19011:2011 е приложим към всички организации, които имат нужда да провеждат вътрешни или външни одити на системи за управление или да управляват програма за одит. Прилагането на ISO 19011:2011 към други видове одит е възможно, при условие, че се обърне специално внимание на необходимата специфична компетентност.

ОДИТОРИ:

1. проф. инж. Георги Стефанов - ВИЖ
1. инж. Елена Болчева - ВИЖ

 

За връзка с BS Cert

Последни новини


images/stories/articles.jpg
Петък, 25 Май 2018 12:14
Политика за защита на личните данни
  GDPR F – 01.02 Политика за защита на личните Още...
images/stories/articles.jpg
Петък, 01 Април 2016 17:36
Oбществено допитване
Проектът ISO/DIS 45001 "Системи за управление на Още...

Календар